KLIKNIJ TUTAJ KLIKNIJ TUTAJ        CLICK HERE CLICK HERE        Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej        ESP ePUAP ESP ePUAP        Galeria fotografii Galeria fotografii
Kontakt | Mapa serwisu
Szukaj
Menu gwne
Strona gwna
Aktualnoci
O Gminie
Urzd Gminy
Rada Gminy
Deklaracja dostpnoci
Komunikaty i ogoszenia
Harmonogram odbioru odpadw
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej
Inwestycje
Historia
Zabytki
Strzakowo w TV
Do pobrania
Podatki
Kontakt
The Strzakowo Commune
Linki
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Dzienniki urzdowe RP
Transmisja z obrad Rady Gminy Strzakowo
eSesja
Zaatwianie spraw drog elektroniczn
Harmonogram odbioru odpadw
Kronika samorzdowa

 
Pokaz slajdw
eko-dbaj.jpg
eko-dbaj.jpg

 

 

mapagminy_jpg-001.jpg
fairplay.jpg
 
Strona gwna arrow Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo
Szlaki rowerowe Gminy Strzakowo Drukuj Email
01.08.2016.
Image W ramach promocji Gminy Strzakowo i majc na wzgldzie rozwój sportu masowego oraz turystyki stworzony zosta projekt pod nazw „Szlaki Rowerowe Gminy Strzakowo” (SRS), w ramach którego zaprojektowano i oznakowano 3 szlaki rowerowe o cznej dugoci 90 km. Trasa pónocna to szlak óty o dugoci 30 km, biegncy przez Wólk, Staw, Chwakowice, Szemborowo, Brudzewo, Janowo, Skpe, Radowo, Ostrowo Kocielne, Kornaty, ec, a zaczynajcy i koczcy si w Strzakowie. Trasa poudniowa to szlak zielony o dugoci 29 km, prowadzcy przez Skarboszewo, Chwalibogowo, Graboszewo, Kocianki, Modziejewice, Ucicin, Uni, Krpkowo, Paruszewo i Wólk. Równie ta trasa zaczyna i koczy si w Strzakowie. Szlaki te biegn przez teren gminy wzdu zabytkowych kocioów, paaców, dworów i miejsc wartych uwagi. Trzecia trasa to ponadgminny szlak o dugoci 31 km (oznaczony kolorem czerwonym) czcy Strzakowo z miejscowociami lecymi nad Jeziorem Powidzkim (przez Kornaty, Ostrowo Kocielne, Radowo, Posad, Kochowo) oraz z Cieniem nad Wart (przez Paruszewo, Graboszewo, Chwalibogowo, Wierzbocice, Dbrow). Biegnc na pónoc i na poudnie stanowi jednoczenie o na której oparte s w czci szlaki gminne (óty i zielony). Usytuowanie SRS jest korzystne dla turystów rowerowych, poniewa wpisuj si one w istniejce trasy rowerowe na terenie powiatu supeckiego. Tereny Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Nadwarciaskiego Parku Krajobrazowego le w niewielkiej odlegoci od granic gminy i zachcaj do turystyki rowerowej. Nasze szlaki to take dobra propozycja dla turystów rowerowych spoza gminy, którzy mog skorzysta ze szlaków dojedajc do Strzakowa pocigiem (wszystkie przebiegaj w bliskoci dworca PKP) oraz tych rowerzystów, którzy na przykad przebywajc nad Jeziorem Powidzkim, zechc odwiedzi tereny pooone nad Wart.
 

SRS prowadz drogami o maym nateniu ruchu, wyczajc drogi krajowej i wojewódzkie. W czci przebiegaj drogami gruntowymi i lenymi o dobrej, zwartej nawierzchni. Przewyszenie sumaryczne nie przekraczajce 25 metrów (szlak czerwony) oraz brak stromych podjazdów, kwalifikuj szlaki jako atwe i nadajce si dla niemal wszystkich typów rowerów, równie z przyczepkami. Jako, e s na szlaku odcinki dróg gruntowych, najlepiej korzysta z rowerów o nieco szerszej oponie lub z rowerów górskich z opon typu „semi-slick”.

SRS s profesjonalnie przygotowane i oznakowane znakami bazujcymi na znaku R-1 z dodatkowymi informacjami, speniajcymi normy bezpieczestwa, na istniejcych i nowo postawionych supkach. Na terenach lenych i czciowo na drogach polnych znaki zainstalowano na supach drewnianych. Kady szlak jest oznakowany w sposób umoliwiajcy  korzystanie z niego w obydwu kierunkach (start moe by take met). Ponadto zainstalowane zostay due tablice informacyjne w Strzakowie (przy dworcu PKP oraz na skrzyowaniu Al. Prym. Wyszyskiego z ul. Górn), w Ostrowie Kocielnym i Graboszewie, oraz mniejsze tablice na kocach czerwonego szlaku, czyli w Kochowie i Cieniu oraz na cu, przy istniejcym punkcie historyczno-informacyjnym upamitniajcym obóz jeców i granic zaborów. Przygotowana zostaa take publikacja w postaci mapy tras rowerowych. W planach na najblisze lata jest budowa kilku miejsc odpoczynku dla rowerzystów.

Sdzimy, i Szlaki Rowerowe Gminy Strzakowo stanowi ciekaw propozycj dla dzieci i modziey, mieszkaców Gminy Strzakowo i powiatu supeckiego oraz turystów z caego kraju, amatorów turystyki rowerowej, którzy bd mogli w bezpieczny sposób spdzi wolnych czas, jednoczenie poznajc ciekawe miejsca w gminie.

Szlaki Rowerowe Gminy Strzakowo (SRS) powikszyy si w 2017 r. o now tras! Gmina Strzakowo postanowia kolejny raz poprawi bezpieczestwo rowerzystów i utworzya nowy szlak. Oznaczony kolorem czarnym krótki szlak cznikowy, bo o nim mowa, prowadzi z Gonic (gmina Wrzenia) do Chwakowic, a dalej czc si ze szlakiem ótym prowadzi przez Staw I do Wólki i tym samym pozwala omin odcinek drogi krajowej nr 92. Po wybudowaniu przez GDDKiA cieki pieszo-rowerowej z Wrzeni tylko do Gonic chccy jecha dalej w kierunku Strzakowa zmuszeni byli dalsz cz drogi do Wólki odbywa w duym ruchu ulicznym drogi krajowej. Korzystajc z oznakowanego szlaku, bdcego tym samym objazdem drogi nr 92, rowerzysta wydua swoj tras tylko o 2 km w stosunku do jazdy do Wólki wprost przez Staw II, a unika jazdy w duym ruchu ulicznym. Na kocu cieki w Gonicach naley kierowa si w lewo w kierunku Chwakowic, nastpnie zgodnie z oznakowaniem (szlak czarny przechodzi w óty) do Stawu I i Wólki, a dalej ciek rowerow do Strzakowa. Zachcamy do korzystania!

 

 

kliknij na obrazek, by go powikszy

Image

Szlak óty:

- dugo: 30 km.

- stopie trudnoci: atwy,

- nawierzchnia: asfalt 77%, grunt 16%, drogi lene 7%.

 

Szlak zielony:

- dugo: 29 km.

- stopie trudnoci: atwy,

- nawierzchnia: asfalt 83%, grunt 17%.

 

Szlak czerwony:

- dugo: 31 km.

- stopie trudnoci: atwy,

- nawierzchnia: asfalt 68%, grunt 26%, drogi lene 6%.

 

Szlak czarny (cznikowy):

- dugo: 1,8 km.

- stopie trudnoci: atwy,

- nawierzchnia: asfalt 100%.

 

Atrakcje turystyczne, które mona napotka na trasie szlaków:

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewniany koció w Ostrowie Kocielnym

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruiny paacu w Unii

 Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koció w Skarboszewie

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwór w Skarboszewie

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drewniany koció w Graboszewie

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paac w Paruszewie

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dwór w Radowie

 
unianad.jpg
rodojpg160.jpg

airlym.jpg
pp160.jpg
szlakir.jpg
unianad.jpg
policja.jpg
ict.jpg
szkolapodstawowa.jpg

twojaslupca.jpg

 

tstv.jpg


ict.jpg

 

tstv.jpg

 

kacik.jpg